Εγγραφή Μέλους

Εγγραφή Μέλους

Αγαπητά μέλη,

Λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων του Σωματείου και της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης του Μαΐου 2022, παρακαλείσθε όπως διευθετήσετε τις συνδρομές σας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία δύο χρόνια η προσέλευση των μελών στο οίκημα ήταν μηδαμινή λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων, αποφάσισε όπως για τα έτη 2020 και 2021, μη εισπράξει κανένα ποσό.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως τακτοποιήσετε τις συνδρομές σας για το 2018 και 2019 ούτως ώστε να μην υπάρχουν εκκρεμότητες. Για την πληρωμή των συνδρομών μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Δημήτρη Σιαμμά ο οποίος σχεδόν καθημερινά βρίσκεται στο οίκημα ή μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 99-406849.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Για να μπορεί κάποιος να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου μας θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση εγγραφής μέλους σε ένα από τα πιο κάτω άτομα:

  • Γιώργος Σιακαλλής 99-556568
  • Χρυσόστομος Μιλτιάδους 99-617162
  • Δημήτρης Σιαμμάς 99-406849


Η αίτηση θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένη και να παραδοθεί, μαζί με το ποσό των €5 που αποτελεί το Δικαίωμα Εγγραφής.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.