Εγγραφή Μέλους

Εγγραφή Μέλους

Για να μπορεί κάποιος να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου μας θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση εγγραφής μέλους σε ένα από τα πιο κάτω άτομα:

  • Γιώργος Σιακαλλής 99-556568
  • Χρυσόστομος Μιλτιάδους 99-617162
  • Δημήτρης Σιαμμάς 99-406849


Η αίτηση θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένη και να παραδοθεί, μαζί με το ποσό των €5 που αποτελεί το Δικαίωμα Εγγραφής.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.